Artikelen met de tag: rekenkracht - Bitcoin.nl

Bitcoin rekenkracht piekt naar recordhoogte, moeilijkheidsgraad daalt 1,2%

Bitcoin rekenkracht piekt naar recordhoogte, moeilijkheidsgraad daalt 1,2% submitted by moneyshouters to u/moneyshouters [link] [comments]

Bitcoin (BTC) netwerk veiliger dan ooit: rekenkracht naar nieuw record

Bitcoin (BTC) netwerk veiliger dan ooit: rekenkracht naar nieuw record submitted by moneyshouters to u/moneyshouters [link] [comments]

Marktplaats voor rekenkracht NiceHash accepteert Bitcoin via Lightning

Marktplaats voor rekenkracht NiceHash accepteert Bitcoin via Lightning submitted by moneyshouters to u/moneyshouters [link] [comments]

Tech-gigant Intel heeft een patent gewonnen op het gebied van #cryptocurrency mining. Daarin wordt een processor beschreven waarmee #Bitcoin energiezuinig te minen is, zonder veel aan rekenkracht in te leveren.

Tech-gigant Intel heeft een patent gewonnen op het gebied van #cryptocurrency mining. Daarin wordt een processor beschreven waarmee #Bitcoin energiezuinig te minen is, zonder veel aan rekenkracht in te leveren. submitted by LekkerCryptisch to BitcoinNL [link] [comments]

Bitcoin-mining kan neurowetenschap rekenkracht bieden, aldus AI-hoofdwetenschapper bij Matrix

submitted by prnewswireadmin to prnewswire [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de milieueffecten van bitcoins

Geachte Voorzitter,   Op 8 december 2017 heeft de heer Moorlag aan de minister van Economische Zaken en Klimaat vragen over de milieueffecten van bitcoins ingezonden. Hierbij doe ik u de reactie op de vragen toekomen.   1 Kent u de berichten “Produceren van bitcoins is een aanslag op het milieu”, “Bitcoin Energy Consumption Index” en “Het groeiende energieprobleem van de blockchain”?   Antwoord   Ja.   2 Acht u een geschat elektriciteitsverbruik van het Bitcoinsysteem van bijna 32 terawattuur op jaarbasis een realistische schatting? Zo nee, waarom niet? Welke schatting acht u dan wel realistisch?   Antwoord   Bitcoin is een vorm van virtuele valuta (cryptocurrency) en een hele specifieke toepassing van blockchain technologie. Het vertrouwen in de werking van bitcoins en het tegengaan van fraude is mogelijk door de inzet van veel rekenkracht in een wereldwijd netwerk. Bij bitcoins worden aanpassingen gedaan door de eerste computer in een netwerk, die een ingewikkelde puzzel oplost met bitcoins als beloning. Dit proces heet minen. De moeilijkheidsgraad van de puzzel, en dus de benodigde rekenkracht en daarmee het energieverbruik, groeit bij toenemend gebruik. Een schatting van het energieverbruik door Digiconomist is gebaseerd op de aanname dat ‘miners’ 60% van hun verdiensten aan “operationele kosten” kwijt zijn. De miners in het netwerk zijn verspreid over de hele wereld en gebruiken niet allemaal dezelfde systemen. Dat maakt het lastig om het energiegebruik wereldwijd goed te kunnen inschatten.   3 Deelt u de mening dat een elektriciteitsverbruik in de orde van grootte van een land voor een relatief klein systeem zoals bitcoin een buitenproportionele aanslag op het milieu doet? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Door de oplopende koers is de belangstelling voor bitcoin fors gegroeid. Het is daarmee geen klein systeem meer. De energietarieven in Nederland zijn relatief hoog in vergelijking met de tarieven in andere landen, zoals China. Op dit punt zijn we in Nederland niet aantrekkelijk voor mining activiteiten waarvoor veel lokale rekenkracht nodig is. Ik verwijs ook naar het antwoord op vraag 2.   4 Worden de energielasten uitsluitend door de gebruikers van cryptocurrencies en blockchaintechnologie gedragen? Zo nee, in welke mate komen deze lasten voor derden?   Antwoord   De energielasten voor het doen van transacties met en het aanmaken van nieuwe bitcoins zijn voor rekening van de zogenaamde miners. Andere zogeheten cryptocurrencies hebben andere verdienmodellen, waarbij geldt dat het minen niet of anders ingericht kan zijn. Een uitspraak over energielasten voor de blockchaintechnologie als geheel kan daarom niet gedaan worden.   5 Deelt u de mening dat als de blockchaintechnologie verder opkomt dit een grote aanslag op het milieu kan betekenen? Zo ja, waarom en welke gevolgen verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   De technologie en experimenten met toepassingen van blockchain zijn nog volop in ontwikkeling. Hier past ook een nuancering door het onderscheid tussen bitcoin en blockchain te maken. Zoals in het antwoord op vraag 2 is aangegeven, werkt bitcoin op basis van mining. Maar blockchain voor cryptocurrencies of andere toepassingen kunnen ook werken zonder mining en dus zonder de inzet van veel rekenkracht. Het zijn met name deze toepassingen waarvoor de technologie nog volop in ontwikkeling is. Ook de Rijksoverheid experimenteert met blockchaintechnologie voor haar eigen processen, waar mogelijk zonder energie-intensieve mining.   6 Deelt u de mening dat blockchainvarianten die geen grote processorkracht en dus elektriciteitsverbruik vereisen de voorkeur hebben boven blockchainvarianten zoals bitcoin die gebruikt? Zo ja, waarom en wat kunt u doen om te bevorderen dat de energiezuiniger varianten de norm worden? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?   Antwoord   Het Bitcoin systeem en de technologie voor blockchain zijn wereldwijd en privaat gedreven fenomenen en zijn nog volop in ontwikkeling, waar ik weinig invloed op heb. En ja, als iets bij gelijkblijvende kwaliteit energiezuiniger kan, is dat altijd beter. Daarom is het van belang dat voor grootschalige blockchaintoepassingen door overheden op termijn ook gekeken wordt naar andere technieken, die vertrouwen waarborgen en minder energiekosten. Zoals aangegeven in de reactie op vraag 5 gebeurt dat al.   Voor zover activiteiten in Nederlandse datacenters plaatsvinden, vallen die reeds onder de energiebesparingsregelgeving. In het kader van het Energieakkoord zijn er afspraken gemaakt over energiebesparingsdoelstellingen. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld in het zogenaamde MJA3-convenant afspraken gemaakt over energie-efficiëntie in verschillende sectoren als geheel. Het energiebeleid richt zich niet op één specifieke activiteit, maar op het efficiënter en energiezuiniger maken van processen in datacenters.   7 Bent u bereid nader onderzoek te doen naar de ontwikkeling en de beheersbaarheid van het energieverbruik van cryptocurrencies en blockchaintechnologie en de Kamer daarover te informeren? Zo ja, op welke termijn kan de Kamer dit tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Het Nederlandse beleid zet zich al in op het stimuleren van energie-efficiënte processen, ook in datacenters. Specifiek onderzoek naar energiegebruik van cryptocurrencies en technologie is niet aan de orde, omdat de technologie nog in de kinderschoenen staat en de bitcoin een wereldwijde ontwikkeling is, waar ik geen invloed op heb.   8 Is er bij het formuleren van de klimaatdoelstellingen rekening gehouden met een stijgende vraag naar elektriciteit die voortkomt uit blockchaintechnologieën zoals Bitcoin? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? Acht u het nodig hier op nationaal en internationaal niveau aandacht voor te vragen en hoe gaat u dit doen?   Antwoord   Bij het formuleren van de klimaatdoelstellingen is geen rekening gehouden met de opkomst van Bitcoin en onderliggende technologie. Die technologie is slechts één van de vele innovaties, die invloed hebben op het energieverbruik in de wereld.   Daarom zet de Nederlandse regering in op sturen op CO2.   Hoogachtend,   mr. drs. M.C.G. Keijzer   Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat  
  Datum: 24 januari 2018    Nr: 2018D02118    Indiener: M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Mijn Bitcoins Investering (Rekenkracht) & Bitcoin Update ... Hahsflare Update: 1635 euro opgenomen & 109,87 TH/s aan rekenkracht! Hashflare Update: Nu 30,85 TH/s aan rekenkracht! Binnenkort definitief over de $1000 per maand! #BITCOIN rekenkracht herstelt goed  BIZAR: Werkloosheid en Dow Jones compleet gescheiden wereld Bitcoin nieuws vandaag: 12.000 DOLLAR in juni?  Win een Trezor hardware wallet!

Rekenkracht wordt uitgedrukt in hashrate. En de hashrate van bitcoin blijft records breken, het nieuwe record is 129 miljoen TH/s. Hiermee breekt het netwerk het record van vorige maand, op 28 juli was de hashrate 127 miljoen TH/s. Dit staat voor terahash per seconde, tera wordt gebruikt om een factor van één biljoen aan te geven. Rekenkracht op netwerk bitcoin is met 30 procent afgenomen na halving. Afgelopen maandag was de derde bitcoin halving waardoor de beloning voor miners naar 6,25 btc’s per blok werden verlaagd. Deze miners ruilen rekenkracht van hun miningapparaten in voor die beloning. Maar sinds de halvering is de totale rekenkracht met 30 procent gedaald. De gegevens zijn afkomstig van het BTC ... De gezamenlijke rekenkracht van het bitcoin netwerk, ook wel uitgedrukt als de hashrate, is onlangs tot nieuwe hoogtes gestegen. Met een hashrate van maar liefst 74,5 Exahashes per seconde (EH/s) werd vorige week een nieuwe recordhoogte bereikt. Daarmee is de veiligheid van de bitcoin blockchain groter dan ooit tevoren. Bitcoin (BTC) netwerk. Het Bitcoin netwerk kalibreert iedere twee weken op basis van het totaal aan rekenkracht dat alle miners inleggen. Deze miners gaan met elkaar de strijd aan om transacties te mogen verwerken.. Op basis van het Proof of Work mechanisme maakt het protocol onderscheid tussen de miners. Hoe meer rekenkracht je inlegt, hoe groter de kans is op een block vergoeding. Bitcoin rekenkracht ’Bitcoin is zo goed als dood’ by . Op maandag 17 december 2018 schreef De Financiële Telegraaf een artikel over tiener Bitcoin-miljonair Erik Finman, de toekomst van Bitcoin en de recente prijsdalingen. Er zijn in de afgelopen periode veel Bitcoin miners gestopt als gevolg van de koersdalingen. Dit zorgt voor verlies van rekenkracht en leidt tot de volgende situatie ...

[index] [27829] [32998] [9704] [5722] [8228] [5387] [7989] [31005] [30651] [1959]

Mijn Bitcoins Investering (Rekenkracht) & Bitcoin Update ...

NIEUW bitcoin forum: https://btc-update.nl Bitcoin Creditcard: https://VRLX.nl/cc Vanaf $599/1000 dagen: https://VRLX.nl/mine2 Vanaf $1,50/jaar: https://VRLX... Mijn Bitcoins Investering (Rekenkracht) & Bitcoin Update LIVE! - Playlist. 1 video Play all Handig - Playlist. 3 videos Play all Klantenservice Challenge - Playlist. 33 videos ... Mijn Bitcoins Investering (Rekenkracht) & Bitcoin Update LIVE! Alexander V. van Dijl; 165 videos; 1,209 views; Last updated on Sep 9, 2017 Alle links in 1 overzicht? https://vrlx.nl/links Meelezen tijdens de liveshows? https://vrlx.nl/lees - Klik om de beschrijving volledig te lezen! - Al onze links zijn nu ook te vinden op https ... Bitcoin (BTC) Could Soar to $2,000,000 in Massive ‘Super Cycle’ Says Kraken Executive - Here’s Why - Duration: 17:50. Crypto News Alerts Recommended for you 17:50

#